Хитринки

Заглавие Дата
Използване на Option като итератор
Акумулиране на `Result`-ове с `collect()`
Макрос за HashMap, както има за Vec?
Export-нете някакво име с pub use
Pretty-print-ване на стойности