26. Последна лекция

26. Последна лекция

26. Последна лекция

19 януари 2018

Преговор

Lock-free алгоритми, benchmarking

Предизвикателство 2

let items: Vec<_> = collect![x * x; x <- 1..4];

Проекти

Функционалност

Нещо смислено и не-калпаво.

Стил?

Стил?

Няма да сме твърде стриктни, ясно е, че поради липса на време, тук-таме ще има някой shortcut. Но ако целия проект използва едни и същи не-особено rust-ски pattern-и, ще смъкваме точки.

Положете усилия да се впишете в стила на rust, и ще сте ок, дори да не го докарате на 100%.

Тестове

Пак, не търсим 100% coverage, но очакваме да изтествате поне базовата си логика.

Тестове

библиотеки

Инструменти

Редактори

WASM

По някаква странна причина, this is a thing.

Калпав текстов редактор

Проекта в github: rust-editor

Въпроси